Odd nature by लेखक सुमित हजारे in Marathi Short Stories PDF

विचित्र स्वभाव

by लेखक सुमित हजारे in Marathi Short Stories

मी त्या दिवशी आमच्या घरी मुंबईला गेलो होतो त्यावेळी मी घरात असताना दहा वीस मिनटांनी आमच्या घराच्या समोर एक माणूस सारख्या चकरा मारत होता हे पाहून मला विचीत्रच वाटल तरी मी काही बोललो नाही मी नुसती त्याची गंमत पाहत ...Read More