NO LIMITS. the extreme virtual.(fines nihil) a fantecy story - 6 by Nirav Vanshavalya in Gujarati Science-Fiction PDF

NO LIMITS. the extreme virtual.(fines nihil) a fantecy story - 6

by Nirav Vanshavalya Matrubharti Verified in Gujarati Science-Fiction

collapsible ગેટ ની ચાવી નો ગુચ્છો સ્કાયે ગ્લાસ tripod પર મૂક્યો અને અંધકાર માં જ થોડો શ્વાસ છોડીને બોલ્યો હેલો વૉયજર?સામેથી પણ અવાજ આવ્યો હેલો હાવ આર યુ મિસ્ટર સ્કાય!સ્કાયે ત્રણ તાલી ...Read More