Sukhi Bhav - A new definition of happiness by पूर्णा गंधर्व in Marathi Motivational Stories PDF

सुखी भव - सुखाची नवीन परिभाषा

by पूर्णा गंधर्व in Marathi Motivational Stories

सुखाचा शोध एक वेगळ्या दशनबिंदु मधून घडविण्याचा आणि सुखाबद्दलचा बाह्य दृष्टिकोन बदलून नवमर्मदृष्टीची अनुभूती सर्वांना करून देण्याचा यत्न मी करीत आहे . तथापि वाचकांनी अन्याय, अत्याचार ,अनाचार यातही सकारात्मकता आणि सुख शोधावे , अशी माझी मुळीच ईच्छा ...Read More