Friendship - also a form - 8 by vaishnavi in Marathi Fiction Stories PDF

मैत्री - एक रुप असेही - 8

by vaishnavi in Marathi Fiction Stories

कॅन्टीन मध्ये ग्रुप स्टडीजच ठरवुन ते घरी जातात. या तिघी घरी पोहचतात.अवनी तु आधी अद्वैत दादा विचारून ठेव ग्रुप स्टडी बद्दल. रेवा गाडी पार्क करून अवनी ला म्हणते.अवनीः हो मी आज विचारते दादू ला आज, तो करेल आपली मदत. ...Read More