દ્રષ્ટિકોણ - 1 - સફળતા: મહેનત કે પછી ...

by Kinjal Patel Matrubharti Verified in Gujarati Motivational Stories

સફળતા એટલે શું? જો આ સવાલ એક પુરુષને પૂછવામાં આવે ત્યારે એનો જવાબ હોય “મહેનતનું ફળ” પણ જો આ જ સવાલ એક સ્ત્રીને પૂછવામાં આવે ત્યારે એ સવાલનો જવાબ બદલાઈ જતો હોય છે પછી ભલે સ્ત્રી ગમે તેટલી મહેનત ...Read More