Pheasant eggs by शितल जाधव in Marathi Social Stories PDF

टिटवीची अंडी

by शितल जाधव in Marathi Social Stories

टुटु टिटवी समुद्राजवळ राहत होती. समुद्राचा किनाऱ्यावरून दिसणारा लांबेलांब समुद्र तिला खुप खुप आवडायचा. ती आकाराने लहानशी असली तरी ती कोणालाही घाबरायची नाही. समुद्राचा लाटावरून उडायला तीला खुप मजा वाटायची. ती जमिनीवरच तुरुतुरू चालत असे. तिची चोच ...Read More


-->