Information, knowledge and wisdom by पूर्णा गंधर्व in Marathi Motivational Stories PDF

माहिती, ज्ञान आणि शहाणपण

by पूर्णा गंधर्व in Marathi Motivational Stories

माहिती ,ज्ञान आणि शहाणपण ह्या दैनंदिन जीवनातील उपयुक्त आधुनिक संकल्पना स्पष्टतेसाठी, प्राचीन कथेचे मी केलेले आविष्करण हि सर्वथैव माझी वैयक्तिक अनुभूती , मानसशास्त्र आणि तत्त्वज्ञान यांना आधारभूत ठेवून केलेली आहे. ज्ञानी ,शहाण्या गुणिजनांनी आपल्याठायी असणाऱ्या ज्ञान आणि ...Read More