A cup without love tea and that - 31. by Khushi Dhoke..️️️ in Marathi Travel stories PDF

प्रेमाचा चहा नसलेला कप आणि ती - ३१.

by Khushi Dhoke..️️️ Matrubharti Verified in Marathi Travel stories

तिकडे जॉली एका सुमसान जागी पोहचते...... तिथे तिला एक एजेड लेडीज भेटते...... जॉली जाऊन तिला जोरात मिठी मारत.......? जॉली : "नॅन्सी....?? कली....??" नॅन्सी : "डोन्ट वरी जॉली बेबी..... आपलीच चूक झाली जे आपण त्या नालायक यशराजला ओळखू शकलो नाही.....? ...Read More