मधाळ अस्वल आणि खट्याळ कोल्हा by शितल जाधव in Marathi Children Stories PDF

मधाळ अस्वल आणि खट्याळ कोल्हा

by शितल जाधव in Marathi Children Stories

जंगलात खुप प्राणी राहत असतात. अशाच एका जंगलात भालू अस्वल आणि रेकू कोल्हाही राहत होता. दोघे एकमेकाचेे खुप चांगले मित्र होते. सुर्य मावळताच भालू अस्वल बाहेर निघायच तो अंधारातुन जाताना त्याचा काळा रंग चमकायचा. त्याचा वरच्या दातांपैकी पुढच्या ...Read More