Sthityantar - 1 by Manini Mahadik in Marathi Novel Episodes PDF

स्थित्यंतर - भाग1

by Manini Mahadik in Marathi Novel Episodes

उंचच उंच झोके घेत असताना अचानक कोणी आडवे यावे याशिवाय मोठा विचका तो कोणता? अगदीच सोपं करून सांगायचं झालं तर एखादं लहान मूल मिटक्या मारत कुल्फी खात असावं आणि अचानक ते खाली पडावं असेच काहीसेसावी चे झाले होते. ...Read More


-->