ડેશિંગ સુપરસ્ટાર ...અ ટ્વિસ્ટેડ લવસ્ટોરી. - ભાગ-4

by Rinku shah Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

સ્નાન કરીને તે તૈયાર થઇ ગઇ.તેના પ્રિય આસમાની કલરની કુરતી અને ગુલાબી ચુડીદાર પહેરીને અરીસા સામે ઊભી રહી.તેના કમર સુધીના વાળ તેણે ટુંવાલમાંથી મુક્ત કર્યા.તેના ભીનાવાળમાંથી ટપકતા પાણીએ તેની કુરતીને ભીના કરવાનું કામ શરૂ કર્યું.તેણે હેર ડ્રાયર લઇને વાળ ...Read More