Padchhaya - 1 by मेघराज शेवाळकर in Marathi Novel Episodes PDF

पडछाया - भाग - १

by मेघराज शेवाळकर in Marathi Novel Episodes

विराज वाफाळालेला चहाचे घोट घेत बाल्कनीत बसला होता.. बाहेर रिमझिम पाऊस बरसत होता.. त्याच्या आवडीचा अल्बम चालू होता.." रिमझिम पाऊस.. सोबतीला वाफाळलेला चहा, गरमागरम भजी... सोबतीला पंचमदाची गाणी.. जीवनात अजून काय पाहिजे.. " विराज म्हणायचा.. हे आईला आठवलं." विहू ...Read More