आणि त्या रात्री - आंतिम भाग

by Swara bhagat in Marathi Horror Stories

पहिल्या भागापासून पुढची कथा आशा प्रमाणे . . .मी त्या काळ्या आकृतीला विरोध करण्याचा प्रयत्न करत होतो ...पण ती आकृती जणू काही सुडाला पेटली होती...मला खेचत असतानाच ती आसुरी हास्य हसत होती...अन् मी मात्र जिवाच्या आकांतानी स्वत:ला वाचवण्याचा प्रयत्न ...Read More