To Wanted Girls. by મનહર વાળા, રસનિધિ. in Gujarati Detective stories PDF

ટુ વોન્ડેડ ગર્લ્સ.

by મનહર વાળા, રસનિધિ. in Gujarati Detective stories

ટુ વોન્ટેડ ગર્લ્સ. લેખક. વાળા મનહર. અમદાવાદની ચમક ધમક જોઈને, પુરા વિશ્વની નજર આ શહેર પર, મંડાય છે. આ શહેરની દસેય દિશાએ અને બારેય ભાગોળે વેગીલા વિકાસના વાયરા ફૂંકાય રહ્યા છે. દરેક ગુજરાતી એવું ઈચ્છે છે કે, ઉચ્ચ અભ્યાસ ...Read More