Dildar Kajari - 9 by Nitin More in Marathi Novel Episodes PDF

दिलदार कजरी - 9

by Nitin More in Marathi Novel Episodes

९. पाऊल पडेल का पुढे? दिलदार परतला. समशेर त्याची जणू वाटच पाहात होता. नाही म्हटले तरी समशेरला या प्रेमकहाणीत तसा रस वाटायला लागला होता. नेहमीच्या मारधाडीपेक्षा हे अधिक रम्य वाटायला लागले होते. दिलदारच्या दिलाची हाक नि भूक अशी गोड ...Read More