જાસૂસની જાસૂસી - ભાગ 1

by Om Guru Matrubharti Verified in Gujarati Detective stories

જાસૂસની જાસૂસી ભાગ-૧ અણીદાર સોય હરમન અને જમાલ પોલીસ કમિશ્નરની ઓફિસના વેઇટીંગ રૂમમાં બેઠા હતા અને ઇન્સ્પેકટર ચૌહાણના આવવાની રાહ જોઈ રહ્યા હતાં. ઇન્સ્પેકટર ચૌહાણે ફોન કરી સવારે હરમનને પોલીસ કમિશ્નરની કચેરીએ બોલાવ્યો હતો. પોલીસ ...Read More