Marriage Joruney - 6 by सागर भालेकर in Marathi Love Stories PDF

लग्नप्रवास - 6

by सागर भालेकर Matrubharti Verified in Marathi Love Stories

लग्नप्रवास -६ साथ माझीच असेल ! तुझ्या त्या नजरेतील नजाकतीला कसलीच तोड नाही मला आता तुझ्याशिवाय कसलीच ओढ नाही तुझ्या निखळ मनात अडकून राहायला होत तुझ्या निरागस हसण्यात हरवून जायला होत तुझ्या आवाजातील बंदिश जीव ओढून नेते तुझ्या डोळ्यातील ...Read More