Marriage Joruney - 6 by सागर भालेकर in Marathi Love Stories PDF

लग्नप्रवास - 6

by सागर भालेकर Matrubharti Verified in Marathi Love Stories

लग्नप्रवास - ६ साथ माझीच असेल ! तुझ्या त्या नजरेतील नजाकतीला कसलीच तोड नाही मला आता तुझ्याशिवाय कसलीच ओढ नाही तुझ्या निखळ मनात अडकून राहायला होत तुझ्या निरागस हसण्यात हरवून जायला होत तुझ्या आवाजातील बंदिश ...Read More