પહેલી મુલાકાત વરસાદમાં.... - (ભાગ 2)

by Heer Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

થોડા દિવસો બાદ એ પત્રનો જવાબ પત્ર સ્વરૂપે જ આદિને મળ્યો ...આદિ ખુશ થઈ ગયો હતો...આદિ એ પત્ર ખોલીને વાંચ્યો...પત્ર ભૂરી પેનથી લખેલો હતો...ખૂબ જ સુંદર અક્ષરથી આ પત્ર લખેલો હતો...*** અજાણ્યા આદિ...મને પણ તમારી જેમ ...Read More


-->