ધ કાવ્યા એક પરી ની પ્રેમ કહાની - ભાગ ૧૦

by Jeet Gajjar Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

જીન ત્રીજો સવાલ કરે છે.જો કર્મ મોટો હોય તો ભક્તિ કરનાર માણસ દુઃખી કેમ છે.? અને નાસ્તિક, દુરાચારી, અધર્મી માણસ સુખી કેમ છે.? જીનલ પહેલા જીન ને એક વાર્તા કહે છે.એક રાજ્ય નો રાજાએ એક ખૂબ સુંદર તેના રાજ્ય ...Read More