ધ કાવ્યા એક પરી ની પ્રેમ કહાની - ભાગ ૧૧

by Jeet Gajjar Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

જીનલે આપેલા જવાબ થી જીન ખુશ થાય છે અને જીનલ તેમના હાથમાં રહેલ છડી થી કોઈ મંત્ર બોલીને જીનલ ને રાક્ષશી રૂપ માંથી એક સુંદર કન્યા નહિ પણ પરી બનાવી દીધી. તેમના હાથમાં રહેલ તે છડી માંથી ...Read More