ધ કાવ્યા એક પરી ની પ્રેમ કહાની - ભાગ ૨૭

by Jeet Gajjar Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

કાવ્યા તો લેખક જીવન સાહેબ ની આત્મા નું આહવાન કરવા લાગી. જેમ તે કંકણ ગુફામાં રાજા ની આત્મા નું આહવાન કર્યું હતું તેમ. થોડીક ક્ષણોમાં તો લેખક જીવન સાહેબ ની આત્મા કાવ્યા સામે પ્રગટ થઈ. એક નાની જ્યોત ...Read More