ધ કાવ્યા એક પરી ની પ્રેમ કહાની - ભાગ ૩૪

by Jeet Gajjar Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

જીન પાસે હવે ના બરાબર શક્તિ રહી હતી. તેની પાસે રહેલી બધી શક્તિ તાંત્રિક લઈ ગયો હતો. જીન પાસે હવે કોઈ જ શક્તિ નથી એમ સમજી ને જીન ને રાત્રે છુટ્ટો મુકી દીધો. તાંત્રિક ને રાત્રે જીન ની કોઈ ...Read More