મને ગમતો સાથી - 9 - ઓન્લી વન ઓપ્શન

by Writer Shuchi Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

ધારા : છોકરો ગમે તેટલો સારો હોય.હું હમણાં લગ્ન નથી કરવાની.પરંપરા : મને ખબર છે ધરું.ધારા : તો તે સમજાવ્યા કેમ નહી??પરંપરા : મે મમ્મી સાથે ચોખ્ખી વાત કરી ધરું.પપ્પા ઈચ્છે છે કે તું એક વાર છોકરાને મળી લે.ધારા ...Read More