Blind visionary by Dr.Swati More in Marathi Motivational Stories PDF

डोळस:अंधत्व

by Dr.Swati More in Marathi Motivational Stories

-: *डोळस अंधत्व* :- ………… वाचूनच आश्चर्य वाटलं ना , अंधत्व डोळस कसं असू शकत तर याच उत्तर आहे , *यश सूर्यवंशी____* ,मागील वर्षी माझ्या ओळखीच्या एका सदगृहस्थांनी लेख पाठवला त्यातून मला यश बद्दल समजले. यश एक उपक्रम राबवतो ...Read More