Devkund: An Experience by Dr.Swati More in Marathi Adventure Stories PDF

देवकुंड : एक अनुभव

by Dr.Swati More in Marathi Adventure Stories

इतर लोकांसारख देवकुंडला रुळलेल्या वाटेवरून भेट देणं बहुधा आमच्या नशिबात नव्हतं.. भगवान शंकराच्यासुद्धा मनात असावं की , आम्ही त्याच्या पवित्र स्थानाला भेट देण्यासाठी परिश्रम करावेत. त्यामुळेच तीन वेळा अगदी सगळी तयारी होवून सुद्धा आमची देवकुंड ट्रीप रद्द झाली होती.. ...Read More