Home management by Bharti Shah in Marathi Motivational Stories PDF

गृह व्यवस्थापन

by Bharti Shah in Marathi Motivational Stories

'गृह व्यवस्थापन' ( Family Management)ही अगदी शुल्लक बाब समजली जाते. आपल्यापैकी प्रत्येकालाच कुटूंब या सामाजिक संस्थेचा अनुभव आहे. त्यामूळे आपण असा विचार करणार की त्यात व्यवस्थापन ते काय ? परंतू श्रेत्र कोणतेही असो व्यवस्थापन अतिशय आवश्यक ...Read More