psi base - baseless basis by Dr.Swati More in Marathi Motivational Stories PDF

साई आधार - निराधारांचा आधार

by Dr.Swati More in Marathi Motivational Stories

जगी ज्यास कोणी नाही, त्यास देव आहे! निराधार आभाळाचा तोच भार साहे ! “ मी असं म्हणेन की, " निराधार बालकांचा तोच भार साहे." विशाल दादा ! ...Read More