Sant Eknath Maharaj Ganga read the scripture by Sudhakar Katekar in Marathi Spiritual Stories PDF

संत एकनाथ महाराज गंगेने ग्रंथ झेलला

by Sudhakar Katekar Matrubharti Verified in Marathi Spiritual Stories

By संत एकनाथ महाराजांनी लिहिलेल्या ग्रंथाचे पाच अध्यायाची नक्कल करून पैठणाचा एक भाविक ब्राम्हण नित्य नेमाने पाच अध्याय वाचत असे त्या शिवाय तो जेवण करीत नसे.एकदा तो ब्राह्मण काशीस गेला असता गंगेवर स्नानकरून,तेअध्याय वाचीत ...Read More