જીવનશૈલી - ૫ - જીવન માં આવતી મુશ્કેલી અને સમાધાન

by Jinal Vora Matrubharti Verified in Gujarati Motivational Stories

(૧) લોકો ના જીવન માં આવતી મુશ્કેલી નો સામનો કરતા હોય છે એ કોઈ પણ હોય પરીવરીક, કર્યર સંબંધી કેવી પણ હોય તે હાર માની લે છે અને પોતાનો જીવ જ ટૂંકાવી દે છે એમનો સામનો કરવાની હિંમત હોતી ...Read More