મને ગમતો સાથી - 38 - બર્થ ડે પાર્ટી

by Writer Shuchi Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

5 દિવસ પછીકોયલ પોતાના રૂમમાં આવતા ની સાથે ચીસ પાડી ઉઠે છે.કોયલ : ઓહ માય ગોડ!!અને યશ સીધો તેની પાસે આવી તેને ઊંચકી લે છે.કોયલ તેને વળગી પડે છે.ધીમે રહીને યશ ને તેનું ટી-શર્ટ ભીનું થતું જણાય છે.તે કોયલ ...Read More