I and Krishna flute - 1 by ananta desai in Gujarati Novel Episodes PDF

હું અને કૃષ્ણ વાંસળી - 1

by ananta desai in Gujarati Novel Episodes

મીરા – રાધા – ક્રૃષ્ણ ફરીથી આજે એક ઊંડો વિચાર ઘર કરી ગયો. “મીરાં થઈને હું જીવી શકીશ? ફરીયાદ વગરની જીંદગી??” “હા, જીવી તો શકાયજ છે. પણ, શું રાધા થઈને જીવવું એ પણ મીરાંનો જ એક ભાગ નથી?” ...Read More