Shri Sant Eknath Maharaj3 Guru Bhakti by Sudhakar Katekar in Marathi Spiritual Stories PDF

श्री संत एकनाथ महाराज3 गुरूभक्ती

by Sudhakar Katekar Matrubharti Verified in Marathi Spiritual Stories

“श्री संत एकनाथ महाराज” “गुरू भक्ती” 3 ग्रंथाच्या शेवटी एकनाथ महाराज लिहितात. “ग्रंथारंभ प्रतिष्ठानी।तेथ पंचाध्यायी संपादूनी।उत्तर ग्रंथाची करणी।आनंदवनी विस्तारिली।।जे विश्वेश्वराचे क्रीडास्थान।जेथ स्वानंद क्रीडे आपण । यालागी ते नंदनवन ।ज्या लागी मरण अमर वांछिती ...Read More