ધ કાવ્યા એક પરી ની પ્રેમ કહાની - ભાગ ૫૩

by Jeet Gajjar Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

વિચારતી કાવ્યા ને હવે જીન યાદ આવે છે. ટાપુ થી ઘણી દૂર હતી એટલે કાવ્યા ને લાગ્યું જો જીન નું હું સ્મરણ કરીશ તો કદાચ જીન અહી મારી મદદે આવી શકે છે. આ વિચારથી કાવ્યા જીન નું આહવાન કરવા ...Read More