ધ કાવ્યા એક પરી ની પ્રેમ કહાની - ભાગ ૫૪

by Jeet Gajjar Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

જીન પાસેથી કાવ્યા ને ફક્ત માછીમાર વિશે જાણકારી જ મળી તેની પાસેથી કોઈ મદદ ન મળતાં દુઃખી તો થઈ ગઈ પણ મોટી માછલી એ કહ્યું હતું ધીરજ થી કામ લઈશ તો તને અવશ્ય સફળતા મળશે. એટલે કાવ્યા ધીરજ ...Read More