Best Conversation in the World by Kunal Khade in Marathi Social Stories PDF

विश्वातील - एक सुंदर संभाषण

by Kunal Khade in Marathi Social Stories

आणी निसर्ग मानवाला फोन करतो,जेव्हा मानव निसर्गाचा फोन उचलायला विलंब करतो.. तेव्हा निसर्ग आपल्या प्रेमळ, पण जरा भावुक होऊन दबलेल्या आवाजात बोलू लागतो, काय रे मानवा फोन तर उचल.. किती वेळचा फोन करतोय तुला. तुम्ही सगळे तुमच्या मग्न, ...Read More


-->