મને ગમતો સાથી - 44 - તારો સાથ....

by Writer Shuchi Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

પરંપરા કોયલ અને ધારા ની કેબિનમાં આવે છે.પરંપરા : ધારા, 12 વાગી ગયા.તારા જવાનો સમય થઈ ગયો.ધારા : હા.કોયલ : હું ધરું સાથે જાઉં છું.પછી તેને સ્ટેશન મૂકીને આવી જઈશ.પરંપરા : ઓકે.* * * * મમ્મી : બધુ બરાબર ...Read More