ત્રિવેણી - નદીરૂપી ત્રણ નારીઓનો સંગમ - ૧૮

by Chintan Madhu Matrubharti Verified in Gujarati Women Focused

શાર્ક ટેન્કમાં નિશાની રજૂઆત શાર્ક ટેન્કના મંચ પર ઉપસ્થિત થવા માટે નિશા તૈયાર હતી. મંચ સુધી જતા માર્ગનો દરવાજો બંધ હતો. ઘેરા કથ્થાઇ રંગના દરવાજાની બીજી તરફ નિશા દ્વાર ખુલવાની પ્રતીક્ષામાં ...Read More