ત્રિવેણી - નદીરૂપી ત્રણ નારીઓનો સંગમ - ૧૯

by Chintan Madhu Matrubharti Verified in Gujarati Women Focused

કાજલ અને શાર્ક ટેન્ક કાજલ શાર્ક ટેન્કના મંચ પર રજૂઆત માટે તૈયાર હતી. તે કથ્થાઇ રંગના દરવાજાની પાછળથી મંચ સુધી જતો માર્ગ ખુલવાની પ્રતીક્ષામાં હતી. તેના નામની ઘોષણા થતાંની સાથે જ ...Read More