Village Village Hope - Part 5 by Chandrakant Pawar in Marathi Motivational Stories PDF

गावा गावाची आशा - भाग ५

by Chandrakant Pawar in Marathi Motivational Stories

एक हजार लोकसंख्येला एक आशा या प्रमाणामध्ये गावोगावी आशा पदे भरली गेली होती. आशाची वर्करची भरती होणार आहे असं त्यांना पीएचसीला कळलं . कोणी असल्यास सांगावे .ती व्यक्ती स्थानिक असावी. त्याच गावात राहणारी असावी . शक्यतो लग्न झालेली असावी.अशी ...Read More