મને ગમતો સાથી - 53 - સવાલ - જવાબ

by Writer Shuchi Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

રાહત : તું શું કામ અત્યારે તેનું ટેન્શન લે છે??પાયલ : આ નાની વાત નથી રાહત.રાહત : પણ અત્યારે હોસ્પિટલમાં તું એનું ટેન્શન લઈશ તો....પાયલ : આ વિડિયો ને લીધે ધ્વનિ ને પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે.રાહત : અને અત્યારે ...Read More