ત્રિવેણી - નદીરૂપી ત્રણ નારીઓનો સંગમ - ૨૫ - છેલ્લો ભાગ

by Chintan Madhu Matrubharti Verified in Gujarati Women Focused

૩ વર્ષ પસાર થઇ ગયા, અમદાવાદ વૃનિકા ફિટનૅસ ક્લબની એક સભ્યથી શરૂ થયેલ યાત્રા આજે હજારોની સંખ્યામાં રૂપાંતરીત થઇ ચૂકેલી. અમદાવાદની પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિ શિલ્પા દ્વારા મળેલ નાણાકીય સહાયને ખરા અર્થમાં સાકાર ...Read More