കണ്ണാടിയിലെ പെൺകുട്ടി - 2

by farheen Matrubharti Verified in Malayalam Horror Stories

തുടർച്ച Part 2 "അവളുടെ പേര് ആലീസ് ബെല്ലെറോസ് എന്നായിരുന്നു. 1992 സെപ്റ്റംബർ 18-ന് ഫ്രാൻസിലെ ഓവർഗ്നിലെ ലെ പുയ്-എൻ-വെലേയിലാണ് അവർ ജനിച്ചത്. ...Read More