Sant Eknath Maharaj--13 Shri Krishna Uddhav Dialogue by Sudhakar Katekar in Marathi Spiritual Stories PDF

संत एकनाथ महाराज--१३ श्रीकृष्ण उद्धव संवाद

by Sudhakar Katekar Matrubharti Verified in Marathi Spiritual Stories

श्रीसंतएानाथमहाराज१३श्रीकृष्ण संवाद श्लोक १० वा स्यान्नस्तवाङ्‌घ्रिरशुभाशयधूमकेतुः । क्षेमाय यो मुनिभिरार्द्रहृदोह्यमानः । यः सात्वतैः समविभूतय आत्मवद्भिःभ । व्यूहेऽर्चितः सवनशः स्वरतिक्रमाय ॥१०॥ आमुच्या अशुभाशयाचा घातु । करिता चरणधूमकेतु । तुझाचि जी विख्यातु । त्रैलोक्यांतु श्रीकृष्णा ॥११॥ पापइंिधनाचा ...Read More