રાજા વિક્રમ ની સાહસ ભરી, રોમાંચક સફર - 4

by Anurag Basu Matrubharti Verified in Gujarati Mythological Stories

મહારાજ વિક્રમ ને,લાલ રંગ નો દોરો પહેરાવી.. મહારાણી રુપમતી બહાર નીકળી ગયા..હવે આગળ...***રાણી રુપમતી ના બહાર ગયા પછી..મહારાજ વિક્રમ પણ‌ તેમની પાછળ પાછળ.. તેઓ ક્યાં જાય છે..તે જોવા કામળો ઓઢીને.... વૃક્ષો પાછળ છુપાતા છુપાતા..જવા લાગ્યા...જેમ જેમ મહારાણી રુપમતી જંગલ ...Read More