હેકિંગ ડાયરી - 7 - વાઇફાઇ કિલ અને જામર

by Parixit Sutariya Matrubharti Verified in Gujarati Fiction Stories

મને બધા જ ટોપિક કરતા વાઇફાઇ વધુ દિલસ્પચ લાગે છે કેમકે જેટલા ઊંડા ઉતરતા જાવ એટલી રસપ્રદ વાતો જાણવા મળે ! વાઇફાઇ એ IEEE 801.11 ટેકનોલોજી પર આધારીત રેડિયો સિગ્નલ પર કામ કરે છે. હું હોસ્ટેલ માં હતો ત્યારે ...Read More