ધ કાવ્યા એક પરી ની પ્રેમ કહાની - ભાગ ૧૦૦

by Jeet Gajjar Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

કાવ્યા પોતાના પ્રેમની જાણ મહેક ને કરવા માંગતી ન હતી એટલે તેણે એવી કોઈ વાત કરી નહિ કે જેનાથી મહેક ને થોડો પણ ખ્યાલ આવી જાય કે કાવ્યા પણ કોઈ નાં પ્રેમ છે. અને કાવ્યા એ પણ આગળ મહેક ...Read More