રાજા વિક્રમ ની સાહસ ભરી, રોમાંચક સફર - 5

by Anurag Basu Matrubharti Verified in Gujarati Mythological Stories

આપણે આગળ જોયું કે..... * અઘોરી અને મહારાણી રુપમતી ત્યાં પહોંચ્યા તો ત્યાં કોઈ નહોતું... પરંતુ ત્યાં પડેલા કડા ને જોઈ ને.. મહારાણી તરત જ ઓળખી ગયા કે..આ તો મહારાજ વિક્રમ નું છે...તેનો‌ મતલબ ....* હવે આગળ... તેનો મતલબ ...Read More