Sant Eknath Maharaj Ganga read the scripture by Sudhakar Katekar in Marathi Spiritual Stories PDF

संत श्री एकनाथ महाराज। १७

by Sudhakar Katekar Matrubharti Verified in Marathi Spiritual Stories

द्विपरार्धायु विधाता । त्याचेनि नोहे गुणभागता । मग इतरांची कोण कथा । गुण तत्त्वतां निवडावया ॥११॥ ऐशिया ज्या त्रिगुणवृत्ती । मजही निःशेष न निवडती । यालागीं ध्वनितप्राय पदोक्ती । देव श्र्लोकार्थीं बोलिला ॥१२॥ मागिल्या तीं श्र्लोकार्थीं । सांगीतल्या त्रिगुणस्थिती ...Read More