Shri Pithad I - Sandhbeda Ness by મહેશ ઠાકર in Gujarati Mythological Stories PDF

શ્રી પીઠડ આઈ - સાંઢબેડા નેસ

by મહેશ ઠાકર Matrubharti Verified in Gujarati Mythological Stories

ગીર તો અજરાઅમર છે.આ લેખ માં આપણે ગીર ના 200 વર્ષ જુના નેસ ની માહિતી, મસવાડી ના ઉદ્દભવ ની માહિતી જોઈએઆજે ગીર ના સાંઢબેડા નેસ ની માહિતી રજૂ કરું છું.આ નેસ માં પીઠળ આઈ ની ડેરી છે.ભૂતકાળ માં માતાજી ...Read More