love is a Spectacle by Amol patil in Marathi Love Stories PDF

प्रेम एक तमाशा

by Amol patil in Marathi Love Stories

या रात्री नांदगावत उत्कृष्ट असा तमाशा मंडळ आला होता . सर्व गावकरी मंडळी तमाशा बघण्यास मंदिरा कडे जाण्यास निघाले . विशाल व त्याचे मित्र पण तमाशा बघण्यास जाण्यास निघाले . वाटेत ते चर्चा करू लागले की आपण सर्व जण ...Read More


-->